solMidnattsol familiebarnehage åpnet i slutten av juli 2006.

Da hadde vi 8 barn og 3 ansatte i 2,5 stillinger.

I januar 2014 utvidet vi med et hjem til i nabohuset, og har i dag inntil 20 plasser og 6 ansatte i 5,6 stillinger i grunnbemanningen.  Barnehagen holder altså til i to avdelinger, Midnattsolveien 11 og 13. Vi har en pedagogisk leder på hver avdeling, og i tillegg har vi styrer med barnehagelærerutdanning. De to avdelingene samarbeider tett, og avslutter bestandig dagen i lag. Vi har aldersgrupper på tvers av avdelingene slik at barna blir godt kjent med hverandre, og får gjøre aktiviteter som er spesielt tilpasset den alderen de er i.

Midnattsol familiebarnehage drives som en ideell forening, og det er foreldrene som eier barnehagen.  Foreldre og personalet i barnehagen har valgt ut representanter til et styre, som er barnehagens øverste organ.

Vi har opptak i samarbeid med Tromsø kommune. Prisen på barnehageplass er den samme som i kommunale barnehager. I tillegg kommer kostpris på kroner 250,-       For dette får man alle måltider i barnehagen, frokost, lunsj og mellommåltid på ettermiddag. Vi lager varmlunsj to dager i uken, og vi tilbyr et sunt og variert kosthold med blant annet hjembakt brød. Barna har kun med seg matpakke på onsdager, som ofte brukes til tur. Dersom det ikke er for kaldt for små fingrer, så spiser vi matpakken ute.

Barnehagen følger lov om barnehager med forskrifter på lik linje med andre private og kommunale barnehager. Tromsø kommune er tilsynsmyndighet. Barnehagen har utarbeidet en egen årsplan som sier noe om innholdet i barnehagen, i tråd med barnehageloven og rammeplanen. I årsplanen står det om barnehagens fokusområde.

Barnehagen ligger på to tomter som grenser til friareal på baksiden. Her leier barnehagen et stort naturareal hos Tromsø kommune som ligger i lett gåavstand fra barnehagen. Her har vi referanseområde med naturlekeplass, apparater og en åpen grillhytte. Vi har også kort vei til havet og fjæra, og til byen med alt som den inneholder (bibliotek, Polaria, kino, teater, museum).

Barnehagen har tre pedagogstillinger og er med dette godt over lovkravet til familiebarnehager om 60 % pedagogstilling på 20 barn, og har også god pedagogtetthet i forhold til andre ordinære barnehager. Dette har vi valgt for å kunne tilby et godt pedagogisk innhold i barnehagen. Vi ønsker å være en barnehage der hvert barn blir sett og møtt med forståelse og varme, og der alle får mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

Midnattsol familiebarnehage følger kvalitetsutviklingsplanen til Tromsø Kommune. Vi bruker snakkepakken som verktøy i språkarbeidet i barnehagen. Vi følger Tromsø kommunes skolerute i forhold til planleggingsdager, dere finner denne under div. lenker.